Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Gästbok"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Gästbok


Välkommen till Karlskoga Bats öppna diskussions-forum. Var noga med att skriva ditt riktiga namn och en e-post vi kan nå dig på. Inga personliga påhopp och håll dig till ämnet. Ha så kul.

 Skriv ett nytt inlägg i gästboken
7 december 2019 08:05 av fdgdhd

hrsfdgdh

트럼프 대통령 요청으로 통화⋯ "한반도 평화프로세스 진전시키기 위한 방안 논의"

"비핵화 협상 조기성과 위한 대화 필요성"

"당분간 양정상 협의 필요성에 공감⋯ 필요시 언제든 통화"

<a href="https://www.bongbong1004.com/" target="_blank">출장</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/aaa" target="_blank">안마</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/bbb" target="_blank">마사지</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/ccc" target="_blank">출장안마</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/ddd" target="_blank">출장마사지</a>

6 december 2019 05:38 av fdsadsdas

sdassda

연말 정국의 불확실성이 어느정도 사라져야 총리 지명이 가능하지 않겠냐는 분석이다. 이낙연 총리 후임으로 유력하게 거론되던 김 의원은 연말 개각의 핵심 인사로 꼽혔다. 하지만 청와대는 전날 추미애 법무장관 후보자만 지명하는 원 포인트 개각에 그쳤다.


<a href="https://www.bongbong1004.com/" target="_blank">출장</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/aaa" target="_blank">안마</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/bbb" target="_blank">마사지</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/ccc" target="_blank">출장안마</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/ddd" target="_blank">출장마사지</a>

5 december 2019 01:15 av fhghfghf

jretdfgfdghfg

북한이 어젯밤 박정천 군 총참모장 명의의 담화를 냈습니다.

담화는 미국이 북한에 대해 무력을 사용한다면, 북한 역시 신속한 상응 행동을 가할 것이라고 강조했습니다.

지난 3일 트럼프 대통령이 북한에 대해 필요하다면 군사력을 사용할 수 있다고 발언한 지 하루 만에 나온 반응입니다

<a href="https://www.bongbong1004.com/" target="_blank">출장</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/aaa" target="_blank">안마</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/bbb" target="_blank">마사지</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/ccc" target="_blank">출장안마</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/ddd" target="_blank">출장마사지</a

4 december 2019 01:09 av rfghjgh

dfgfhhjfhj

자유한국당 나경원 원내대표가 3일 당 최고위원회의 결정에 따라 오는 10일 1년간의 임기를 마치고 원내대표직에서 물러나게 됐다. 단식을 마치고 당무에 복귀한 황교안 대표가 전날 주요 당직자 인선을 단행한 데 이어 ‘원내사령탑’ 교체로 새 총선 준비 체제를 꾸리려는 취지로 풀이된다.

<a href="https://www.bongbong1004.com/" target="_blank">출장</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/aaa" target="_blank">안마</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/bbb" target="_blank">마사지</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/ccc" target="_blank">출장안마</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/ddd" target="_blank">출장마사지</a>

3 december 2019 10:57 av gdvxvbvcb

kfsxxcb

백원우 전 청와대 민정비서관이 자신의 밑에서 행정관으로 근무했던 검찰 수사관의 빈소를 찾았다.

3일 오전 10시 37분께 A 수사관의 빈소가 차려진 서울성모병원 장례식장에 도착한 백 전 비서관의 표정은 무거워 보였다. 그는 취재진을 피해 빠른 걸음으로 유족에게 다가갔다

<a href="https://www.bongbong1004.com/" target="_blank">출장</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/aaa" target="_blank">안마</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/bbb" target="_blank">마사지</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/ccc" target="_blank">출장안마</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/ddd" target="_blank">출장마사지</a>

2 december 2019 07:50 av 카지노사이트

ty

Want a lot of information about casinos and baccarat?
Then visit our site once
https://www.naver119.com/바카라/html

2 december 2019 05:52 av jdkfd

fndsvxcvcb

이해찬 더불어민주당 대표는 2일 자유한국당이 199개 법안 전체에 대해 필리버스터(무제한 토론)를 신청하면서 정국이 격랑 속으로 빠져든 데 대해 "국가 기능을 정지시키고 자기 마음대로 하겠다는 것이 바로 쿠데타"라고 규탄했다.

<a href="https://www.bongbong1004.com/" target="_blank">출장</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/aaa" target="_blank">안마</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/bbb" target="_blank">마사지</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/ccc" target="_blank">출장안마</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/ddd" target="_blank">출장마사지</a>

1 december 2019 09:21 av jhfcbnvbn

krgnfvcvbvnvn

자유한국당의 나경원 원내대표가 “민식이법을 필리버스터에 신청한 적이 없다”고 1일 반박했다.

나 원내대표는 이날 오후 2시 30분쯤 자유한국당 원내대표 회의실에서 기자회견을 열고 “민식이법을 필리버스터에 신청한 적 없다”라며 “더불어민주당 이인영 원내대표의 주장은 거짓이며 적반하장”이라고 해명했다.

앞서 더불어민주당 이인영 원내대표는 이날 오전 11시 기자회견을 열고 “민식이법이 왜 필리버스터 대상인지 이해 못한다”라며 한국당이 민식이법을 포함한 198개 법안에 대해 필리버스터를 신청한 것을 두고 비판했다.

<a href="https://www.bongbong1004.com/" target="_blank">출장</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/aaa" target="_blank">안마</a>
<a href="https://www.bongbong1004.com/bbb" target="_blank">마사지</a>
<a hr

27 november 2019 06:08 av ptv365

ptv365

Power TV is the top TV that you can watch for free. <a href="http://ptv365.com">스포츠중계</a> Watch the 24-hour counseling sports free of charge. <a href="http://ptv365.com">스포츠중계</a>

Power TV is the top TV that you can watch for free. <a href="http://ptv365.com">무료스포츠중계</a> Watch the 24-hour counseling sports free of charge. <a href="http://ptv365.com">무료스포츠중계</a>

22 november 2019 14:49 av park

http://www.jun019.com 안 전 놀 이 터

http://www.jun019.com 안 전 놀 이 터

http://www.jun019.com 토 토 사 이 트

http://www.juntoto019.com 안 전 놀 이 터

http://www.juntoto019.com 토 토 사 이 트

https://www.mastertoto019.com 안 전 놀 이 터

https://www.mastertoto019.com 토 토 사 이 트

https://mastermajor2019.com 안 전 놀 이 터

https://mastermajor2019.com 토 토 사 이 트

Banner_Antidop

 

Stöd Karlskoga Bats genom att
klicka på Bannern

 

Colloseum Club

KEMAB

Kga_kommun


Masten

  harrys

PE


HB

mf

Postadress:
Karlskoga BBK - Baseboll och Softboll
C/o Daniel Lindkvist, Duvbovägen 9
69136 Karlskoga

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info